BİLGİ

ELEKTRONİK PAZARLAMA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, sizleri ticari elektronik ileti gönderimi dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (SOCİALPLUS)

Adres : Yahyakaptan Mh. Salkım Söğüt Cd. No : 64 İzmit/Kocaeli

Telefon : 0262 311 10 77 Mail adresi : info@socialplus.com.tr

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi
Kimlik Ad Soyad Ticari Elektronik İleti Gönderimi Yapılan ve Aranan Kişi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması”, hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.
Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi vasıtasıyla sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir.
İletişim

Mail Adresi

Telefon Numarası

       

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Kimlik kategorisinde yer alan Ad Soyad ve İletişim Kategorisinde yer alan Telefon Numarası bilginizi Elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile ve/veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İletişim kategorisinde yer alan Telefon Numarası bilginizi İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İletişim kategorisinde yer alan Mail Adresi bilginizi İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğine,
 • İşlenme amacına,
 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

Bilgi edinme;

Kişisel verilerinizin;

 • Amacına uygun işlenmesini,
 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme;

Kişisel verilerinizin;

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

İtiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.socialplus.com.tr

 • info@socialplus.com.tr adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan,
 • Yahyakaptan Mh. Salkım Söğüt Cd. No : 64 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.